חזרה לדף הפתיחה

סרטונים על פעולות חשבון

חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה

חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם

מרכיבי פעולת הכפל

חילוק לחלקים וחילוק להכלה