ספר התלמיד

 

  חזרה לדף הפתיחה  

!         יחידה ראשונה : מספרים טבעיים: מיספרים טבעיים, חיבור וחיסור, כפל, חילוק, עיגול מספרים וממוצע.

!         יחידה שנייה : מובני השבר: מובני השבר 1, מובני השבר 2, מובני השבר 3, מובני השבר 4

!         יחידה שלישית :המשמעות של חיבור וחיסור שברים

!         יחידה רביעית: הרחבה וצמצום: הרחבה וצמצום 1, הרחבה וצמצום 2, הרחבה וצמצום 3 , הרחבה וצמצום 4

!         יחידה חמישית: צמצום והרחבה לשירות החיבור והחיסור

!         יחידה שישית: חיבור וחיסור מספרים מעורבים: המשותף לחיבור ולחיסור , חיבור וחיסור מספרים מעורבים

 פריטה והמרה.

!         יחידה שביעית: כפל וחילוק של שברים פשוטים: הכתיב האלגברי, כפל שבר בשבר, חילוק שלם בשבר.

!         יחידה שמינית: השלם וחלקיו: בעיות, האחוז.

!         יחידה תשיעית:מציאת השלם מהחלק בשברים ובאחוזים

!         יחידה עשירית: היחס בין המרכיבים הכמותיים של הבעיות העוסקות בשלם ובחלקיו

!         יחידה אחת-עשרה: יותר ופחות משלם: תרגילים, הפרש חלקים.

!         השבר העשרוני ואחוזים

 

לקבלת עזרה נוספת ניתן לפנות אל  תלמה גביש בדואר האלקטרוני: thetalma@yahoo.com

 

 

   חזרה לדף הפתיחה