המספרים הטבעיים

המספרים הטבעיים

חזרה על ארבע פעולות היסוד

 חיבור

 חיסור

 כפל

 חילוק

חילוק לחלקים, חילוק להכלה; חילוק כיחס.

עיגול

ממוצע

חזרה לספר התלמיד  

 

 

יחידה ראשונה

במגרש המשחקים

ספר התלמיד

 

משימה ראשונה:

                              ציור א'

                               ציור ב'

שני הציורים מייצגים משחקים שאתה מכיר.

העבר קו בין שמות המשחקים לציורים שמייצגים אותם.

כדור סל

כדורגל

איך ידעת לזהות את המשחקים?

____________________________________________ .

 

משימה שנייה:

החוקים של שני המשחקים התערבבו זה בזה.

1.       יש 5 שחקנים כנגד 5 שחקנים.

2.       במגרש חייבים להיות שני שערים.

3.       לקלוע לסל היריב.

4.       להבקיע שער ליריב.

5.       11 שחקנים נגד 11 שחקנים.

6.       אסור לגעת בכדור ברגל.

7.       אסור לגעת בכדור ביד.

8.       אסור להשתמש באלימות.

9.       במגרש חייבים להיות שני סלים.

10.אסור לנהוג באלימות.

 

סדר אותם בטבלה והשווה בין המשחקים.

 

מסקנות מהטבלה:

כאשר משווים מתייחסים גם לשווה וגם ל _______ .

השווה הוא המשותף לשני המשחקים, לכן כותבים אותו ________________ .

כל שלב של ההשוואה נעשה על סמך בסיס משותף.

לבסיס המשותף להשוואת השונה קוראים ____________ . 

לכל משחק _________ משלו __________ משלו.

אי אפשר לשחק את המשחק מחוץ ל ___________ .

בכל משחק יש חוקים הקובעים מה אסור לשחקנים לעשות.

 בשני המשחקים אסור ___________________ . 

גם בחשבון יש דברים שאסור לעשות , אסור לחלק ב _______ .

החוקים בספורט מאפשרים את קיום המשחקים.

כאשר קורה שהכדור נופל מחוץ למגרש. קוראים לזה "חוץ" וזו "הפרה".

איזה חוק הופר? ______________________________ .

מסקנה:

גם בכדורגל וגם בכדורסל הכללים של המשחק אינם תקפים מחוץ למגרש שלהם.

 

המספרים הטבעיים

יש לנו מגרש חדש ושחקנים חדשים.

נא להכיר את השחקנים:

1,2,3,4,5,6,7,…

המספרים האלה חברים בקבוצת המספרים הטבעיים.

בקבוצה הזאת יש עוד חברים, רשום כמה מהם:

_______________________________ .

האם המספר 67,893,421 ( 67 מיליון 893 אלף 421 ) הוא מספר טבעי? _____ .

רשום מספר טבעי הגדול ממנו ב 1 . כתוב במילים ___________

כתוב אותו בספרות ___________________ .

רשום במילים ובספרות מספר הקטן ממנו ב 1 . ___________________

______________________________ .

יש מספרים טבעיים קטנים כמו 1 , שהוא המספר הטבעי הקטן ביותר.

יש מספרים טבעיים גדולים, כמו _________________ .

כדי שנכיר את המספרים הגדולים נקרא להם בשמם, כלומר נשיים אותם.

 

משימה ראשונה:

כתוב במילים את שמות המספרים הבאים:

 

128968, 500078, 5620981, 50700050, 12765, 54000000, 75091,

 879056, 5643021, 5609876, 54398, 7562900, 34567891,9999

 

כל המספרים ששיימת (שנתת להם שם) שייכים לקבוצת המספרים הטבעיים.

האם תוכל למצוא מספר טבעי שהוא הגדול  מכולם? נמק.

_______________________________ .

המספר הטבעי שבא מיד אחרי המספר הטבעי שלפניו נקרא 'העוקב' של המספר שלפניו.

דוגמא: העוקב של 8 הוא 9.

             45 הוא העוקב של 44.

רשום את העוקבים של המספרים ששיימת במשימה הראשונה.

 

משימה שנייה:

א. כתוב בספרות את המספרים הבאים:

חמשת אלפים ארבעים ושלוש:  _________

מאתיים וחמש:  _________

ששת אלפים:  _________

חמישים ושישה אלפים:  _________

ארבעים ושמונה אלף שבע מאות ושישים:  _________

שבעה מיליון:  _________

עשרים וחמישה מיליון שלוש מאות אלף ארבע מאות:  _________

שני מיליון חמישה עשר אלף:  _________

שבע מאות:  _________

חמש מאות אלף ארבע מאות ואחת:  _________

 

ב. רשום את העוקבים של המספרים שרשמת בספרות.

המספרים הרשומים בא' הם עוקבים של:

 

בספרות:                                                       במילים: 

דוגמא:   1. 5042 .                                                       חמשת אלפים ארבעים ושתים.

                2._____________________ .            ____________________  .

                3._____________________ .            ____________________  .

                4._____________________ .            ____________________  .

                5._____________________ .            ____________________  .

                6._____________________ .            ____________________  .

                7._____________________ .            ____________________  .

                8._____________________ .            ____________________  .

               9._____________________ .             ____________________  .

               10. ____________________ .            ____________________  .

 

האם 1 יכול להיות עוקב של מספר טבעי? נמק.

_____________________________________________ .

האם יש מספר טבעי שאין לו עוקב? נמק.

____________________________________________ .

המסקנות:

1  אינו _______ של מספר טבעי כלשהו.

לכל מספר טבעי יש מספר עוקב, לכן קבוצת המספרים הטבעיים היא _______ .

 

הכרנו את השחקנים במגרש המספרים הטבעיים. עכשיו הגיע תורם של החוקים.

לצורך זה נכיר את הפעולות שאפשר לבצע עם המספרים הטבעיים.

המשך