זבוב הזית

 

 

זבוב הזית הינו קטן מזבוב הבית. צבעו חום בהיר. בשעת מנוחה כנפיו מורמות באלכסון, על פני חזהו הבהיר באמצע עובר פס אחד בלתי זוגי ושני פסים זוגיים שצבעם חום שחור. לרוחב הבטן עוברים פסים שחורים או חומים בהירים. לנקבת הזבוב יש צינור הטלה הדומה לעוקץ קטן בקצה בטנה. הביצה של זבוב הזית מארכת ופחוסה מלמטה ובולטת למעלה. הגולם צבעו חום זהבהב ולעיתים לבנבן. צבע הזחל לבן, גופו מאורך מחודד לפנים ומעובה מאחור, גופו עשוי מ- 12 פרקים, לזחל מעין זה קוראים "רימה". זבוב הזית חי ומתפתח רק על פירות עץ הזית, אולם הוא ניזון גם ומוצץ לתאבון מיני צמחים ופרחים שונים שטעמם מתוק ולא כל כך מתוק. הפרש המתוק של כנימת המגן של הזית ערב לחכו, בשלהי הסתיו מוצצות הנקבות לתאבון את המיץ המופרש מפרי הזית. הזדווגות הזבובים מתבצעת בין 6 ל-10 ימים לאחר בקיעתם מהגלמים, והטלת הביצים מתחילה 2-5 ימים לאחר ההזדווגות. הנקבה נועצת את צינור ההטלה שלה לתוך קליפת פרי הזית, עושה בה נקב בצורת גומה ומטילה לתוכה ביצה אחת בלבד. המקום הנדקר משנה את צבעו מירוק לחום. במשך יום אחד מטילה הנקבה 10-12 ביצים, מספר הביצים שהנקבה מטילה הוא נע בין 150-200. לעיתים ניתן לגלות 6 רימות בפרי זית אחד, לאחר 2-4 ימים מתבקעת הרימה מהביצה וחודרת לתוך ציפת הפרי. רימה זו קודחת בזית תעלות ולמרות שאין לה עניים היא בורחת מפני האור. לאחר 10-14 ימים מתחי תהליך ההתגלמות, בפרי שהוא אינו בשל מכינה לה הרימה חלל בכדי שתוכל להתגלם, אך אם הפרי בשל נוטשת אותו הרימה ומחפשת לה מקום מתאים בקרקע. בקיץ אורכת תקופת ההתגלמות 10 ימים, בחורף מבלה הזבוב כגולם. הנזק שזבוב הזית גורם הוא בכך שבפרי יהיה פחת של עד רבע ממשקל הזית, הפרי נושר טרם זמנו וזיתים עשירים במיץ נרקבים. לזבוב הזית יש אויב טבעי בצורת צרעה קטנה שאורכה 3.5  ס"מ בלבד, צרעה זו מטילה את ביציה לתוך רימת הזבוב הנמצאת בזית ולכן לעיתים מהגולם יוצאת צרעה ולא זבוב הזית. 

 

מתוך: הזית מקראה הקיבוץ הארצי השומר הצעיר מחלקת החינוך מדור לחברות הילדים הצעירות, 1985.