שלושה דגים/ שיר עממי

שלושה דגים יצאו לטייל בים X2

והם שטים, והם שטים, והם שטים, והם שטים

אחד צלל לים.

פלופ........

שני דגים יצאו לטייל בים X2

והם שטים, והם שטים, והם שטים, והם שטים

אחד צלל לים.

פלופ........

דג אחד יצא לטייל בים X2

והוא שט, והוא שט, והוא שט, והוא שט

ישר לתוך הפה- המממ.....

הסבר השיר ע"י משחק אצבעות:

"שלושה דגים יצאו לטייל בים"- מראים שלוש אצבעות השטות באוויר.

" אחד צלל לים"- אצבע אחת מתכופפת כלפי מטה ונעלמת.

כך הלאה לגבי כל הבתים עד אשר בדג האחרון במילה הממ האצבע נכנסת לתוך הפה.

*    מספר הדגים יכול להשתנות.

לצפייה בסרטון הדגמה