מי יכול לשים / דתיה בן דור

מי יכול לשים יד על הראש

אני יכול לשים יד על הראש

כך.... כך.... יד על הראש

 

מי יכול לשים זרת על האף.....

 

מי יכול לשים מרפק על מרפק.....

 

מי יכול לשים סנטר על ברך.....

 

מי יכול לשים טוסיק על הכסא.....