שירי משחק ואצבעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבה ועריכה: איילת חן ועינב בנימין