חצר הגרוטאות:

לפני שנתחיל אני רוצה להגדיר את חצר הגרוטאות, כדי שנוכל להגיע לאתר מאותה נקודה.

 

הגדרה שלי:

החצר מציעה מגוון רחב ביותר של גרוטאות מעולם המבוגרים וחומרים להתנסות מהסביבה הטבעית, אשר מזמינים את הילד לחקירה וגילוי ונותנים מענה אופטימאלי לצרכים ההתפתחותיים של הילד. החצר היא הגשר שבן פנים הבית לסביבה הטבעית.

 

הסבר:

אם כך החצר היא בעצם חיקוי של הסביבה בה הילד נמצא. כל החפצים שהמבוגרים משתמשים בהם, שהם בעצם הדמיות המשמעותיות ביותר עבור הילד, נמצאים בחצר. מצב זה נוצר כדי לאפשר לילד לחקות להתנסות ולעבד את החיים ובכך להפנים וליצור לעצמו סכמות על העולם בו הוא חי. החצר היא בעצם המעבדה של הילד, בה הוא יכול לחולל שינוים שאינם אפשריים מחוץ לה. הוא יכול לשבור, להרוס, לזרוק ולנפץ (כל עוד זה לא פוגע באחר) לצורך חקירה. בנוסף החצר בנויה בצורה כזאת שהיא מרכיבה את כל האלמנטים ההתפתחותיים שהילד צריך בשלב בו הוא נמצא, משמע- הוא יכול לטפס, לחקות, להכניס ולהוציא, ליצור אינטראקציה חברתית, להבין סיבה ותוצאה, ועוד המון בו זמנית באזור פעילות אחד. משפט אחרון למחשבה, חצר הגרוטאות היא מקום תחום שמאפשר בטחון כמו בפנים הבית ועם זאת הוא מאפשר לראות ולחוות את הסביבה החיצונית המשתנה.

 

(האס, מ. 1985, האס, מ. 1983, האס, מ. 1995)