מטרות חצר הגרוטאות:

 

כגננת שרואה את הילד לא כאן ועכשיו אלא מכינה אותו ונותנת לו כלילם לעולם הגדול, משרישה שורשים באדמה לעץ האדיר שיתפתח לאט ובמשך השנים, רציתי שתבינו ותראו את החצר כמכינה את האדם לכמה מטרות על ייחודיות ונעלות.

1.     האדם המודע לסביבתו.

2.     האדם כישות אחראית.

3.     האדם כלומד עצמאי.

4.     האדם כחושב עצמאי.

5.     האדם המסתגל לשינויי הסביבה.

6.     פיתוח רגישות לסביבה.

7.     פיתוח יכולת להתבונן, לעקוב, לגלות ולהשפיע על התרחשויות הסביבה.

8.     פיתוח יכולת פעילות אקראית והבאתה למודעות- יצירתית בצורה ייצוגית.

9.     פיתוח מוטוריקה עדינה וגסה.

( אהרוני, א. 1989, האס,מ. 1985, לוין, ג. 1983)