זכויות וחובות האישה הבדואית היום

האישה הבדואית היום נהנית מזכויות יותר מאשר בעבר וזה בזכות מעמדה שהולך ונעשה גדול וחשוב יותר. מזכויותיה שבלטו ומחובותיה שהצטמצמו מונים:

v     זכותה של האישה הבדואית להיות אישה פעילה ופועלת אשר יוצאת מביתה ללמוד או לעבוד בכדי לעזור לבעלה בפרנסת המשפחה.

v     היות והאישה הפכה להיות לומדת ועובדת, זכותה היא להכיר ולפגוש אנשים מחוץ לתחום המשפחה.

v     משתתפת באירועים ומסיבות של קרובי משפחתה וחבריה אפילו אם הם נמצאים מחוץ למקום מגוריה.

v     האישה מוגנת מטעם החוק במדינה ומטעם חברתה ובני משפחתה באופן פרטי.

v     זכותה לחיות בכבוד אצל הוריה ובעלה, והפוגע בה מוענש על ידי החוק.

v     מחובותיה של האישה לציית לבעלה ולשמור על יחס של כבוד והערכה הדדים.

v     זכותה להביע את דעתה ולקבל החלטות גורליות בענייני משפחתה.