השכלתה של האישה הבדואית היום

עברו הימים והשנים והאישה הבדואית הפכה להיות אישה משכילה. היא משתייכת לגן מילדותה ואחר כך עוברת ללמוד בביה"ס היסודי, החט"ב והעל יסודי.

אחרי סיום לימודי התיכון, הבנות והנשים הבדואיות פונות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, שם בוחרות בתחום הלימודי והתרבותי המתאים להן: הוראה, מזכירות, רפואה ועוד.

רואים את האישה הבדואית היום גם כסטודנטית במוסדות להשכלה גבוה בחו"ל. ההשכלה שרוכשת הבדואית מאפשרת אותה לעבוד בכל מיני חוגים שונים ועבודות מגוונות.

לאישה הבדואית חופש מוחלט בבחירת נושא הלימודים שלה, כמו כן יש נשים המצטרפות לקורסים תרבותיים שונים כמו: קורסי מחשבים, עזרה ראשונה, קורסי בישול, קוסמטיקה ותפירה.