חמדת העבר...

...פנינת העתיד

0

אתר בנושא האישה הבדואית

כתיבה ועריכה: איסראא גדיר, סועאד והיב