דף הבית

אודות האתר

מבוא

מערכת הצתה

סוגי מערכת ההצתה

מצבר

מתג הצתה

סליל הצתה

מפלג הצתה

חוטי מתח גבוה

מצתים (פלגים)

סוגי מצתים

מערכת הצתה קונבנציונאלית

השראה עצמית והדדית

מערכת הצתה השראתית (לקטן)

מודול הצתה

הצתה דגם הול

הצתה Dis

הצתה ישירה Dis

מערכת הצתה מבוקרת מחשב