סדר פעולות חשבון- כללים

 

1.    בתרגיל שיש בו רק פעולות חיבור וחיסור {ללא סוגריים} סדר הפעולות משמאל לימין.

2.    בתרגיל שבו יש רק פעולות כפל וחילוק {ללא סוגריים}  סדר הפעולות משמאל לימין.

3.    בתרגיל שבו יש מספר פעולות {ללא סוגריים} קודמות פעולות הכפל והחילוק לפעולות החיבור והחיסור.

4.    בתרגיל שבו יש סוגריים הפעולות שבתוך הסוגריים קודמות לפעולות שמחוץ לסוגריים.

5.    בתרגיל שבו סוגריים בתוך סוגריים, קודמות הפעולות שבסוגריים הפנימיים לפעולות שבסוגריים החיצוניים.