ששת כובעי החשיבה/ דה בונו

זו שיטה המנחה אותנו לבצע סוג אחד של חשיבה בכל פרק זמן נתון. כל צבע מסמל סוג שונה של חשיבה. את השיטה ניתן להפעיל הן כיחידים והן בקבוצות דיון.

כובע לבן: מידע נייטרלי, עובדות

·                    נמנה את הידע שלנו

·                    נציין מה איננו יודעים

·                    נציין מה אנו רוצים וצריכים לדעת

כובע אדום: רגשות, תחושות, אינטואיציה

·                    נבטא את רגשותינו

·                    נתייחס לתחושות הבטן ולאינטואיציה שלנו

·                    לא נפסול ולא נצדיק רגשות

כובע ירוק: חשיבה יצירתית

·                    נחשוב ביצירתיות

·                    נעלה אפשרויות שונות

·                    נקשיב לרעיונות של אחרים

·                    נתעלם ממגבלות

כובע שחור: חשיבה ביקורתית

·                    נציין צדדים שליליים, סכנות ונקודות תורפה

·                    ננמק ונסביר בביקורתיות

·                    נבדוק תקפות טענות, אסטרטגיות וערכים

·                    נאתר בעיות פוטנציאליות

כובע צהוב: חשיבה אופטימית ותועלתית

·                    נציין צדדים חיוביים, תועלת ויתרונות

·                    ננמק ונסביר על פי ההגיון

·                    נחפש את העיקרון שמאחורי הרעיון

כובע כחול: חשיבה על חשיבה

·                    נקבע את נושא הדיון ואת מהלכו

·                    נבחן את סדר השימוש בכובעים השונים

·                    נוודא שפועלים על פי הכללים

·                    נתמצת ונסכם

(מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה)