מחקר מהו?

מחקר הינו יישום שיטתי של קבוצת שיטות המיועדות לתת מידע אמין על נושאים ובעיות.

מילון 'רב מילים': מֶחְקָר:" חקירה ולמידה של נושא מסוים, בעיקר מדעי, על-ידי איסוף וניתוח של עובדות ומידע על מנת לגלות פרטים לא ידועים בנושא או להבינו בצורה חדשה."

ESEA (ESEA פירושו: sElementary and Secondary Education Act – מערכת פורמאלית של החינוך בארה"ב) מגדיר מחקר מדעי כהחלה/יישום של נוהל קפדני, שיטתי ואובייקטיבי, במטרה לרכוש ידע מהימן ותקף. זאת על-ידי שימוש שיטתי במתודה המתבססת על תצפיות או ניסוים.

ההגדרות של ESEA למחקר מדעי כוללות מגוון רחב של שיטות המקובלות בקהילת המחקר החינוכי האקדמי, כגון: חקרי מקרה, מחקרים אתנוגרפיים, מחקרים משולבים הכוללים מספר שיטות ומספר מדגמי סקירות וראיונות וכן, מחקרים כמותיים(Cochran-Smith, 2002) .