סוגי תצפית (בכיתה)

תצפית פתוחה - משתדלים לתעד כל מה שמתרחש בכיתה.

תצפית ממוקדת - מחליטים מראש באילו היבטים להתמקד (למשל: קשיי הבנה של מושג מסוים).

תצפית מובנית - תיעוד בעזרת טופס מוכן המכוון להיבטים שנבחרו מראש.

תצפית שיטתית - תיעוד המתייחס להיבטים כמותיים של ההתנהגות (מסמנים בכל פעם שהתלמיד שואל שאלה, מדבר עם שכנו, מפהק...)

 

דוגמאות להיבטים שניתן להעריך באמצעות תצפית:

היבטים קוגניטיביים:

·        בחירת אסטרטגיות פעולה

·        סוג הטעויות הנעשה במהלך הביצוע

·        מעבר בין ייצוגים שונים

 היבטים אפקטיביים ומטה-קוגניטיביים:

·        עמדה כלפי המשימה

·        התמדה

·        ריכוז

·        תכנון לפני ביצוע המטלה

 היבטים חברתיים (בתצפית על קבוצה):

·        שיתוף פעולה

·        התחשבות בהצעות של אחרים

·        השתתפות בדיון

היבטים אחרים:

·        הזמן הנדרש להשלמת כל מטלה, ניצול זמן יעיל

·        רמת הביצוע הפסיכומוטורי (למשל בהפעלת מכשור)